Jak pracujemy?

Naszą pracę wykonujemy z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. W swojej pracy diagnostycznej opieramy się na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaś terapię prowadzimy metodami opracowanymi w zgodzie z evidence based psychology. Pracujemy pod ścisłą, regularną superwizją. Nasi Pacjenci mają dostęp do świadczonych przez nas usług przez sześć dni w tygodniu również w godzinach popołudniowych (w miarę dostępności terminów).

Badania diagnostyczne w naszej Poradni prowadzone są zgodnie z uznanymi wytycznymi postępowania diagnostycznego Światowej Organizacji Zdrowia. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z interdyscyplinarnych zespołem diagnostów poradni. Badamy dzieci i młodzież osoby dorosłe (diagnoza inteligencji oraz diagnoza dysleksji u studentów oraz osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy).

W większości przypadków opinia po przeprowadzonych badaniach wystawiana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach (złożony problem, diagnostyka specjalistyczna ten czas może ulec wydłużeniu).

 

Opinie wystawiane przez naszą Poradnię są respektowane z mocy prawa:

-w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych,

-w egzaminacyjnych ośrodkach ruchu drogowego,

-w szkołach wyższych i uniwersytetach (wg. ich statutów).