Jak pracujemy

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w naszej Poradni Specjalistycznej udzielana jest z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.

Pracujemy pod ścisłą, regularną superwizją, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje nad nami Pomorski Kurator Oświaty.

Nasi Klienci mają dostęp do świadczonych przez nas usług przez sześć dni w tygodniu również w godzinach popołudniowych (w miarę dostępności terminów). Każdą usługę świadczoną przez naszą poradnię poprzedza spotkanie ze specjalistą, którego celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz wskazanie optymalnej oferty usług a także udzielenie wszelkich niezbędnych informacji.

Badania diagnostyczne w naszej Poradni prowadzone są zgodnie z uznanymi wytycznymi postępowania diagnostycznego Światowej Organizacji Zdrowia. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z interdyscyplinarnych zespołem diagnostów poradni.

W większości przypadków opinia po przeprowadzonych badaniach wystawiana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach (złożony problem, diagnostyka specjalistyczna ten czas może ulec wydłużeniu).