Jak pracujemy?

Z uwagi na trwający stan epidemiczny pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych. Poczekalnia oraz gabinety, w których przyjmują nasi specjaliści wyposażone są w lampy biobójcze. W gabinetach diagnostycznych zainstalowane zostały specjalne osłony, zaś diagności wyposażeni są w sprzęt ochrony indywidualnej, który na życzenie udostępniamy również naszym klientom. Każdorazowe wejście diagnostów oraz klientów w tzw. strefę czystą poprzedzone jest dezynfekcją rąk.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w naszej Poradni Specjalistycznej udzielana jest z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. Pracujemy pod ścisłą, regularną superwizją, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje nad nami Pomorski Kurator Oświaty. Nasi Klienci mają dostęp do świadczonych przez nas usług przez sześć dni w tygodniu również w godzinach popołudniowych (w miarę dostępności terminów).

Badania diagnostyczne w naszej Poradni prowadzone są zgodnie z uznanymi wytycznymi postępowania diagnostycznego Światowej Organizacji Zdrowia. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z interdyscyplinarnych zespołem diagnostów poradni.

W większości przypadków opinia po przeprowadzonych badaniach wystawiana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach (złożony problem, diagnostyka specjalistyczna ten czas może ulec wydłużeniu).