Opiniowanie

Nasza poradnia posiada uprawnienia w zakresie opiniowania psychologiczno-pedagogicznego oraz przygotowywania dokumentacji diagnostycznej na potrzeby zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Opinie wstawiane przez naszą poradnię są z mocy prawa respektowane przez publiczne oraz niepubliczne szkoły i placówki działające w ramach systemu oświaty.