Zakres usług

Poradnia udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bez względu na miejsce zamieszkania (brak rejonizacji). Pomoc realizowana jest w formie badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych), konsultacji psychologicznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego (planowanie kariery), terapii kognitywnej oraz szkoleń dla profesjonalistów. Wszystkie usługi świadczone w naszej poradni są odpłatne. Szczegółowych informacji o ich koszcie udzielają pracownicy rejestracji pod numerem telefonu 58 340 38 29 codziennie w dni powszednie w godz. 10:00 – 15:00.