Zakres usług

Poradnia udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej bez względu na miejsce zamieszkania (brak rejonizacji) oraz bez wymogu skierowania. Diagnozujemy również osoby dorosłe w kierunku dysleksji rozwojowej na potrzeby dostosowania przebiegu edukacji wyższej oraz na okoliczność dostosowania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

Wszystkie usługi świadczone w naszej poradni są odpłatne. Szczegółowych informacji o ich koszcie udzielają pracownicy rejestracji pod numerem telefonu 881-348-188 codziennie w dni powszednie w godz. 10:00 – 15:00.