Badania

Specjalizujemy się w diagnozowaniu zaburzeń neurorozwojowych (m.in. ADHD, zaburzenia uwagi, SLI, dyspraksja), w tym specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz sprawności intelektualnej. Prowadzimy również badania w celu ustalenia stopnia gotowości szkolnej oraz, w razie konieczności, opiniujemy odroczenie obowiązku szkolnego. Nasze opinie są respektowane w systemie oświaty na równi z opiniami z poradni publicznych.