Specjaliści

Nasz zespół skupia doświadczonych psychologów i pedagogów diagnostów, terapeutów kognitywnych, logopedów i neurologopedów oraz doradców zawodowych, którzy nieustannie doskonalą swoje kompetencje fachowe uczestnicząc w międzynarodowych kursach i szkoleniach.

ped. Elżbieta Karpińska
pedagog, doradca zawodowy, terapeuta kognitywny

Jest pedagogiem z wykształceniem podyplomowym w zakresie psychologii edukacji, doradcą zawodowym oraz certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Legitymuje się najwyższym stopniem awansu zawodowego nauczyciela-pedagoga. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwie zawodowym oraz rodzicielskim.

psych. Rafał Nowicki
psycholog, pedagog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: neurobiopsychologia. Posiada również podyplomowe wykształcenie w zakresie pedagogiki. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną i pedagogiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

psych. Karolina Karpińska-Wirkus
psycholog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się oraz osobami z niepełnosprawnością słuchu. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

dr psych. Ariadna Łada-Maśko
psycholog

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej zaburzeń neurorozwojowych. Dyplomowany psycholog edukacji, aktualnie w toku specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

psych. Renata Słota
psycholog

Jest psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej zaburzeń neurorozwojowych. Jest również terapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie treningu).

Iwona Dominiczak
specjalista ds. organizacyjnych

W Poradni "Tęcza" zajmuje się organizacją pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego.

ped. Elżbieta Karpińska
pedagog, doradca zawodowy, terapeuta kognitywny

Jest pedagogiem z wykształceniem podyplomowym w zakresie psychologii edukacji, doradcą zawodowym oraz certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Legitymuje się najwyższym stopniem awansu zawodowego nauczyciela-pedagoga. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwie zawodowym oraz rodzicielskim.

psych. Rafał Nowicki
psycholog, pedagog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: neurobiopsychologia. Posiada również podyplomowe wykształcenie w zakresie pedagogiki. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną i pedagogiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

psych. Karolina Karpińska-Wirkus
psycholog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się oraz osobami z niepełnosprawnością słuchu. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

dr psych. Ariadna Łada-Maśko
psycholog

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej zaburzeń neurorozwojowych. Dyplomowany psycholog edukacji, aktualnie w toku specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

psych. Renata Słota
psycholog

Jest psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej zaburzeń neurorozwojowych. Jest również terapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie treningu).

Iwona Dominiczak
specjalista ds. organizacyjnych

W Poradni "Tęcza" zajmuje się organizacją pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego.