Specjaliści

Nasz zespół skupia doświadczonych psychologów i pedagogów diagnostów, terapeutów kognitywnych, logopedów i neurologopedów oraz doradców zawodowych, którzy nieustannie doskonalą swoje kompetencje fachowe uczestnicząc w międzynarodowych kursach i szkoleniach.

ped. Elżbieta Karpińska
pedagog, doradca zawodowy, terapeuta kognitywny

Jest pedagogiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz doradcą zawodowym. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Legitymuje się najwyższym stopniem awansu zawodowego nauczyciela-pedagoga. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej oraz doradztwie zawodowym. Prowadzi także indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enruchment.

dr psych. Dorota Dykalska
psycholog, terapeuta kognitywny

Psycholog, terapeuta kognitywny, mediator. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje dla nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych. Pracuje z dziećmi w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichement. Prowadzi mediacje jako metodę rozwiązywania konfliktów i sporów. Jest również nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim.

psych. Rafał Nowicki
psycholog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: neurobiopsychologia. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

log. Justyna Rutkowska
neurologopeda

Jest neurologopedą, absolwentką międzyuczelnianych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie i terapii neurologopedycznej.

psych. Karolina Karpińska
psycholog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się oraz osobami z niepełnosprawnością słuchu. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

psych. Ariadna Łada-Maśko
psycholog

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej zaburzeń neurorozwojowych. Aktualnie w toku specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

Iwona Dominiczak
specjalista ds. organizacyjnych

W Poradni "Tęcza" zajmuje się organizacją pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego.

ped. Elżbieta Karpińska
pedagog, doradca zawodowy, terapeuta kognitywny

Jest pedagogiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz doradcą zawodowym. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Legitymuje się najwyższym stopniem awansu zawodowego nauczyciela-pedagoga. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej oraz doradztwie zawodowym. Prowadzi także indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enruchment.

dr psych. Dorota Dykalska
psycholog, terapeuta kognitywny

Psycholog, terapeuta kognitywny, mediator. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje dla nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych. Pracuje z dziećmi w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichement. Prowadzi mediacje jako metodę rozwiązywania konfliktów i sporów. Jest również nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim.

psych. Rafał Nowicki
psycholog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: neurobiopsychologia. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

log. Justyna Rutkowska
neurologopeda

Jest neurologopedą, absolwentką międzyuczelnianych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W Poradni "Tęcza" specjalizuje się w diagnozie i terapii neurologopedycznej.

psych. Karolina Karpińska
psycholog, terapeuta kognitywny

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się oraz osobami z niepełnosprawnością słuchu. W Poradni "Tęcza" zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią metodą Instrumental Enrichment.

psych. Ariadna Łada-Maśko
psycholog

Jest psychologiem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej zaburzeń neurorozwojowych. Aktualnie w toku specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

Iwona Dominiczak
specjalista ds. organizacyjnych

W Poradni "Tęcza" zajmuje się organizacją pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego.