Doradztwo edukacyjno-zawodowe i planowanie kariery

Jednym z obszarów naszej pracy na rzecz młodzieży i młodych dorosłych jest pomoc w odnalezieniu swoich mocnych i słabych stron oraz wyborze drogi dalszej nauki bądź pracy zawodowej.

Nasi dyplomowani doradcy zawodowi udzielają profesjonalnej pomocy w pogłębieniu wiedzy o rynku pracy oraz wykonują diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych związanych z konkretnym zawodem, bądź grupą zawodów.