Szkolenia

Nasi specjaliści oprócz bezpośredniej pracy z pacjentami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń organizowanych dla specjalistów z całego kraju. Rokrocznie szkolimy ponad 3000 psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szpitali i placówek diagnostycznych. Organizowane przez nasz zespół szkolenia poświęcone są najnowszym procedurom i standardom diagnozowania poszczególnych zaburzeń oraz metodom diagnostycznym wykorzystywanym w procesie diagnostycznym.

Dr Sajewicz-Radtke jest jedynym w kraju licencjonowanym trenerem metody terapii kognitywnej Instrumental Enrichment, dr Radtke zaś jest jedynym trenerem uprawnionym do szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dyskalkulia, mieszane zaburzenia uczenia się) za pomocą Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, które opracował w zespole autorskim wraz z prof. Martą Bogdanowicz.

Wykaz szkoleń organizowanych przez nasz zespół można znaleźć na stronie: www.pracowniatestow.pl